تفاوتها با سایرین

شاید این سووال برای شما پیش بیاید که تفاوت سرویسهای ما با دیگران در چیست؟

۱۰۰ درصد ساخته شده برای وردپرس

این سرویسها از پایه فقط برای کار با وردپرس بهینه سازی شده اند و هیچ نرم افزار مدیریت محتوای دیگری بر روی این پلاتفرم میزبانی وب حرفه ای قابل نصب نیست.

سادگی کار

به محض خرید سرویس میزبانی وب ، بعد از آماده شدن پلاتفرم شما بصورت اختصاصی ،شما فقط وارد کنترل پانل وردپرس خودتان خواهید شد و شروع به انتشار محتوای خودتان خواهید نمود!به همین سادگی!!!مثلا:yourname.com/wp-admin

برای مدیریت و ایجاد ایمیل هم به آدرسی در سایت گوگل وارد خواهید شد و ایمیل خودتان را بصورت user@yourname.com از طریق گوگل مدیریت خواهید نمود!

انجام همه تنظیمات و کارها توسط ما:

وقتی پلاتفرم خودتان را تحویل گرفتید همه چیز آماده است :وردپرس شما نصب شده است،گواهینامه  SSL شما نصب شده است،…

VERIFIED & SECURED
BY: Let's Encrypt Authority X3
SSL Valid: Oct 28, 2018 - Jan 26, 2019
پشتیبان آنلاین