نصب LAMP بر روی Ubuntu

نصب LAMP بر روی Ubuntu را توضیح میدهم:

LAMP چیست؟

LAMP مخفف کلمات زیر است:

Linux

Apache

MySQL or MariaDB

PHP

با نصب LAMP شما خواهید توانست سیستمهای مدیریت محتوا نظیر WordPress و غیره را بر روی سرور یا کامپیوتر محلی خودتان نصب و شروع به استفاده کنید.

در اینجا فرض میکنیم که شما یک سیستم عامل لینوکس از نوع Ubuntu را بر روی کامپیوتر خودتان نصب کرده اید .

آماده سازی برای نصب:

قبل از هر چیز شما باید سرور یا همان کامپیوتر خودتان را آپدیت کنید.برای اینکار فرمان زیر را از خط فرمان SSH اجرا نمایید:

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove

نصب Apache2بعنوان سرور وب:

برای نصب Apache2 باید ابتدا فرمانهای زیر را اجرا نمایید:

sudo apt update
sudo apt install apache2

بعد از نصب، فرمان های زیر میتواند Apache را برای شما متوقف و بازخوانی یا دردسترس نماید:

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl enable apache2.service

برای تست اینکه آیا وب سرور شما کار میکند یا خیر بهتر است از طریق مرورگر آدرس زیر را وارد کنید:
http://localhost
در اینجا صفحه ای برای شما ظاهر میشود که نشان میدهد Apache بر روی Ubuntu نصب شده است.

نصب MariaDB بر روی Ubuntu:

برای نصب سرور Database باید دستور زیر را وارد کنید:
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
دستورات زیر را در Ubuntu 18.04در نظر داشته باشید:

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl enable mariadb.service
حالا نوبت به این رسیده است که برای سرور بانک اطلاعاتی خودتان یک root مشخص کنید.برای اینکار لطفا دستور زیر را وارد کنید:
sudo mysql_secure_installation
جواب سووالات را مانند زیر وارد کنید:

Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter

Set root password? [Y/n]: Y

New password: Enter password

Re-enter new password: Repeat password

Remove anonymous users? [Y/n]: Y

Disallow root login remotely? [Y/n]: Y

Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y

Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

بعد از Restartسرور MariaDB باید تست کنید که آیا کار میکند یا خیر.برای اینکار فرمان زیر را تایپ کنید:

sudo mysql -u root -p

در این مرحله رمز عبوری که در مرحله بعد وارد نمودید را باید دوباره وارد کنید .

نصب PHP

برای نصب PHPباید دستور زیر را وارد کنید:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-common php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-intl php-mysql php-cli php-zip php-curl

بعد از نصب دستور زیر را برای پیدا کردن نگارش PHPخودتان وارد کنید:

php -v

بعد از دانستن نگارش PHPنصب شده باید مثلا اگر نگارش ۷٫۲نصب شده بود دستور زیر را برای دستیابی به php.ini وارد نمایید:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

در این فایل میتوانید بسایری از پارامترها خودتان را تنظیم کنید.
حالا نوبت به Restart وب سرور Apache رسیده است:
sudo systemctl restart apache2.service

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

VERIFIED & SECURED
BY: Let's Encrypt Authority X3
SSL Valid: Oct 28, 2018 - Jan 26, 2019
پشتیبان آنلاین